Utas Inspiration

Välkommen till Utas Inspiration

Utas Inspiration finns i Göteborgsområdet och arbetar med analys & utveckling av organisationer och team, utbildning inom ledarutveckling & personlig utveckling, karriärcoaching, stresshantering, kommunikation samt handledning m.m. Jag erbjuder kundanpassade lösningar med ett helhetsperspektiv på kopplingen mellan medarbetare, chef, grupp och organisation. KBT, Kognitiv Beteendeterapi och Coachning ingår också i mina tjänster.

Utas Inspirations affärsidé är att arbeta med motivationsprocesser genom att stödja organisationer, chefer, grupper och medarbetare genom coachning och utbildning. Målet är att dessa ska utvecklas, må bra och fungera optimalt i sina respektive arbeten.

Utas Inspirations vision är att bidra till en ökad produktivitet, glädje och bättre hälsa.

Jag som driver Utas Inspiration heter Ann-Marie Utas och är beteendevetare, Certifierad ACC Coach (ICF) samt EMBA (Executive Master of Business Administration) från Handelshögskolan i Göteborg. Jag har en gedigen utbildning och mycket bred kunskap och erfarenhet vilket gör att jag kan bedöma olika situationer utifrån ett helhetsperspektiv och därmed kan se vilka åtgärder som är mest lämpliga i varje enskilt fall. Utvärdering, uppföljning och långsiktighet är viktiga delar i mitt arbete. Jag arbetar som beteendevetare och organisationskonsult för privata företag (stora som små), myndigheter och kommuner.

Just nu arbetar jag med att coacha folk så att de hittar sina egna drivkrafter och talanger och därmed kan förverkliga sina drömmar i form av nya jobb, utbildningar eller starta eget. Jag arbetar även med att hjälpa chefer och medarbetare att må bra och kunna hantera situationer i livet och arbetet. Jag arbetar även som utbildningscoach, organisationsutvecklare, med ledarcoachning samt ingår i ett nätverk med bl.a företagsläkare, företagssköterska och arbetsmiljöingenjör kopplade till mig. Vidare arbetar jag som mental rådgivare för landslagsdeltagare för Riksidrottsförbundet.

     Vi arbetar med bl.a:
 • Ledarutbildning
 • Karriärutveckling
 • Stresshantering
 • Mental träning för elitidrottsmän
 • Coaching prestation
 • Coachning av chefer i grupp och individuellt
 • Coachning av grupper och medarbetare
 • Gruppcoaching
 • Mental coaching
 • Stresshantering
 • Teamutveckling
 • Förändringsprocesser
 • Friskfaktorsprocesser
 • Rehabilitering
 • Må-bra-dagar
 • Arbetsmiljöutbildning för chefer
 • Handledning av grupper
 • MTO
 • Krishantering
 • Mental rådgivning
 • Öka motivationen
 • Öka prestationen
 • Stresshantering
 • Konflikthantering
 • Kommunikation
 • Organisationsstrukturer